Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hoạt Động Tín Sứ

Cách thức báo danh

Đến dịch quan các thành thị tiếp nhận nhiệm vụ

Sau khi tiếp nhận nhiệp vụ bạn sẽ nhận thông báo lộ trình của nhiệm vụ

Đến Xa Phu để được đưa đến bản đồ vượt ải

Quý đồng đạo có thể chọn bản đồ để thực hiện nhiệm vụ theo các cách sau

Thành thị

Bản đồ vượt ải tương ứng

Phượng Tường

 

Sơn Thần Miếu
Lâm An

 

Thành Đô

 

Thiên Bảo Khố
Tương Dương

 

 

Ải Sơn Thần Miếu

Bước 1

Có thể đến gặp Dịch Quan ở Phượng Tường hoặc Lâm An để tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đến gặp Xa Phu sẽ được đưa vào bản đồ Sơn Thần Miếu. Sẽ gặp 1 Dịch Quan ở trong bản đồ.

Đối thoại với dịch quan, chọn dòng “bắt đầu nhiệm vụ” để bắt đầu tính giờ cho nhiệm vụ.

Bước 2

Sau khi vào ải, tìm đánh bại 2 tên Đao Yêu ở trong bản đồ bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh Đao Yêu sẽ có cơ hội nhận được những nhiệm vụ ngẫu nhiên khác

Bước 3

Sau khi đánh bại 2 tên Đao yêu (hoặc nhiều hơn), đến gặp Nạp Lan Thanh Thành (198/162) để trả nhiệm vụ.

Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.

Sẽ được đưa vầ gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Ải Thiên Bảo Khố

Bước 1

Đến gặp Dịch Quan ở Thành Đô hoặc Tương Dương để tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đến Xa Phu sẽ được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.

Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm Nhiệm Vụ.

Bươc 2: Nhiệm vụ yêu cầu mở ít nhất 5 Bảo Rương trong bản đồ

Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.

Sau khi mở được 5 Bảo Rương đến gặp Tiêu Trấn (172/152)trả nhiệm vụ

Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.

Sẽ được đưa vầ gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Phần Thưởng Tín Sứ

Mỗi ngày, mỗi nhân vật được tham gia 2 lần

Phần thưởng mỗi lần là 500k exp + 1 Ngũ Hành Kỳ Thạch

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Relax không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster