Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Nâng cấp trang bị Võ Lâm Relax

Đổi lệnh bài 

NPC Đổi Lệnh Bài tại trung tâm Ba Lăng Huyện (203/199)

                                                  

 

 

1. Đổi Huyền Tinh Lệnh

 

              Đổi trang bị Tím cần : 100 Huyền Tinh Lệnh + 100 vạn lượng

               Đổi vũ khí cần: 300 Huyền Tinh Lệnh + 250 vạn lượng

2. Đổi Chiêu Mã Lệnh

Chiếu Dạ: 50 Chiêu Mã Lệnh + 1000 vạn lượng

Phi Vân: 150 Chiêu Mã lệnh + 1 Chiếu Dạ + 2500 vạn lượng

Bôn Tiêu: 300 Chiêu Mạ Lệnh + 1 Phi Vân + 2500 vạn lượng

Thiên Vũ: 600 Chiêu Mã Lệnh + 1 Bôn Tiêu + 5000 vạn lượng

3. Đổi An Bang Lệnh

Dây Chuyền: 125 An Bang Lệnh + 150 vạn

Nhẫn: 125 An Bang Lệnh + 150 vạn

Ngọc Bội: 125 An Bang Lệnh + 150 vạn

4. Đổi Định Quốc Lệnh

Nón: 100 Định Quốc Lệnh + 150 vạn lượng

Áo: 100 Định Quốc Lệnh + 150 vạn lượng

Đai Lưng: 100 Định Quốc Lệnh + 150 vạn lượng

Giày: 100 Định Quốc Lệnh + 150 vạn lượng

Hộ Uyển: 100 Định Quốc Lệnh + 150 vạn lượng

5. Đổi Hồng Ảnh Lệnh

Ngọc Bội: 250 Hồng Ảnh Lệnh + 500 vạn lượng

Dây Chuyền: 250 Hồng Ảnh Lệnh + 500 vạn lượng

Nhẫn: 250 Hồng Ảnh Lệnh + 500 vạn lượng

6. Đổi Lệnh Bài Động Sát

Ngọc Bội: 250 Động Sát Lệnh + 500 vạn lượng

Dây Chuyền: 250 Động Sát Lệnh + 500 vạn lượng

Nhẫn: 250 Động Sát Lệnh + 500 vạn lượng

 

Đổi Phi Phong

NPC Nâng Cấp Trang Bị tại Tương Dương (197/202)

Phi Phong Lăng Vân: 20 Lễ Bao Nhân Phẩm Mới

Phi Phong Tuyệt Thế: 40 Lễ Bao Nhân Phẩm + 1 Phi Phong Lăng Vân

Phi Phong Phá Quân: 60 Lễ Bao Nhân Phẩm + 1 Phi Phong Tuyệt Thế

Phi Phong Ngạo Tuyết: 80 Lễ Bao Nhân Phẩm + 1 Phi Phong Phá Quân

Phi Phong Kình Lôi: 100 Lễ Bao Nhân Phẩm + 1 Phi Phong Ngạo Tuyết

Đổi Ấn

NPC Nâng Cấp Trang Bị tại Tương Dương (197/202)

Ấn Cấp 1 cần: 50 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 2000 tiền đồng

Ấn Cấp 2 cần: 100 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 2500 tiền đồng

Ấn Cấp 3 cần: 150 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 2500 tiền đồng

Ấn Cấp 4 cần: 200 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 2500 tiền đồng

Ấn Cấp 5 cần: 250 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 2500 tiền đồng

Ấn Cấp 6 cần: 300 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 5000 tiền đồng

Ấn Cấp 7 cần: 350 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 5000 tiền đồng

Ấn Cấp 8 cần: 400 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 5000 tiền đồng

Ấn Cấp 9 cần: 450 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 5000 tiền đồng

Ấn Cấp 10 cần: 1000 Ngũ Hành Kỳ Thạch + 20000 tiền đồng

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Relax không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster